Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website.

Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Spiritueel Consult sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.spiritueelconsult.com en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website.

Wij houden ons het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.
Spiritueel Consult garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Het is de gebruiker niet toegestaan om auteursrechtelijke werken of andere in deze website weergegeven informatie te wijzigen,
te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Spiritueel Consult.