Om iedereen een kans te geven naar vermogen een reading te laten doen, werk ik niet met tarieven maar met vrijwillige giften. Gemiddeld kost een reading rond de €50,-/€60,- en dat is voor de één onbetekenend bedrag, en voor de ander een week leefgeld. Je mag dus geven naar vermogen. Wij kunnen hier van toevoren nog even contact over hebben, mocht je dat prettig vinden.

Stacks Image 3